เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันของตัวสินค้า จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยดูได้จากสติ๊กเกอร์การรับประกันที่ทางร้านติดไปกับตัวสินค้า ตามตัวอย่างด่านล่าง
 
 
<< จากรูปตัวอย่าง สินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี  เริ่มนับจาก เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2018
   
 
การรับประกันสินค้าประเภท อุปกรณ์ต่อพ่วงทั่วๆ ไป เช่น คียร์บอร์ด ,เมาส์ ,ลำโพง ,รางปลั๊กไฟ
 1. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ กรณีถ้าซื้อสินค้าไปไม่เกิน  7 วัน นับจากวันที่ซื้อ 
 2. ซ่อมแซมหรือส่งเคลม กรณีซื้อสินค้าไปเกิน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ (ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ต้องส่งสินค้าเคลมกับผู้ผลิตอาจใช้เวลา 7-14 วัน โดยที่สินค้านั้นจะเป็นสินค้าตัวเดิมหรือเปลี่ยนตัวใหม่มา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ผลิต)
 3. สินค้าที่เสียจากการใช้งานผิดวิธี หรือ จากภัยธรรมชาติ ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า ( สินค้าแตกหัก ,เปียกน้ำ ,มดเข้า ,หนูกัด ฯลฯ )

การรับประกันสินค้าประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ ,โน๊ตบุ๊ค 

 1. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อ (การเปลี่ยนสินค้าาทางร้านจะต้องทำเรื่องเปลี่ยนสินค้าจากผู้ผลิต จะใช้เวลา 7-14 วัน โดยที่ลูกค้าต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ และกล่องมาด้วย)
 2. ซ่อมแซมหรือส่งเคลม กรณีซื้อสินค้าไปเกิน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อ (ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ต้องส่งสินค้าเคลมกับผู้ผลิตอาจใช้เวลา 7-14 วัน โดยที่สินค้านั้นจะเป็นสินค้าตัวเดิมหรือเปลี่ยนตัวใหม่มา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ผลิต)
 3. สินค้าที่เสียจากการใช้งานผิดวิธี หรือ จากภัยธรรมชาติ ( สินค้าแตกหัก ,เปียกน้ำ ,มดเข้า ,หนูกัด ฯลฯ ) หรือ สินค้าที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของลูกค้าได้ ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า 

การรับประกันสินค้าประเภท ระบบกล้องวงจรปิด ,ระบบเครือข่าย

 1. ค่าบริการตรวจซ่อมฟรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
 2. เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้านั้นๆ 
 3. เปลี่ยนแปลงระบบ ,ย้ายตำแหน่งติดตั้ง ภายในระยะการรับประกัน จะคิดค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งเท่านั้นไม่มีค่าบริการ

การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน ( Lifetime Warranty ) คือ การรับประกัน จนกว่าสินค้าจะเลิกวางจำหน่าย หรือหยุดการผลิต โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับปะรกันของผู้ผลิตสินค้า

 1. ซ่อมหือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ (ตามเงื่อนไขการรับประกัน)
 2. หากสินค้ารุ่นเดิมไม่มีวางจำหน่ายหรือไม่ได้ผลิตแล้ว
  • ทางร้านหาสินค้าตัวใหม่ที่ ราคา และคุณสมบัติเท่ากัน มาเปลี่ยนให้
  • ทางร้านเสนอสินค้าตัวใหม่ที่ ราคา และคุณสมบัติดีกว่า โดยที่ลูกค้าจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม
  • หากไม่มีสินค้าทดแทนได้ทางร้านจะคืนเงินให้ตามราคาประเมินของสินค้าตัวนั้น

 

หจก.เกรท คอมพ์ ไอที เซอร์วิส ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
4. สติ๊กเกอร์รับประกันของ GREAT COMP มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
5. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
6. ทางร้าน ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
7. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
8. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันซินเน็ค
9. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
10. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน จะต้องเสียค่าบริการในการตกลงซ่อม 

 

ตัวอย่างสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน

1. CPU และ Mainboard

 

         
ขางอหรือหัก มุมบิ่น มีรอยไหม้ บิด หัก งอ มีคราบสนิม ซ็อกเก็ตหักหรืองอ

 2. Hard Disk และ Optical Drive

 

         
มีรอยถลอก หักหรือแตกออก ขาบิดงอ มีรอยไหม้ มีรอยบุบหรือยุบ รูสกรูเสียหาย

 3. VGA Card และ RAM
           
 มีรอยไหม้ มีคราบออกไซด์ ชิ้นส่วนหลุด คราบสนิม รอยขูดออก  

4. ฉลากสินค้า และ สติ๊กเกอร์รับประกัน

จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, ลบ, ถูกแก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นข้อมูลการรับประกัน นอกจากนี้อย่าให้หมายเลขประจำตัวสินค้า หรือ Serial Number สูญหาย หรือลอกหลุดไปดังตัวอย่างในภาพ

           
 
   
defined ('_JEXEC') or die ('resticted aceess');