วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 14:03

เปิดตัว Wi-Fi 802.11ax พร้อมชื่อเรียกแบบใหม่

    การอ้างอิงมาตรฐาน Wi-Fi ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือ การดูจากตัวเลข 802.11 และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่อท้ายว่าเป็น b,a,g,n หรือ ac ซึ่งตัวอักษาเหล่านี้ แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่า Wi-Fi มาตรฐานนั้นๆ เก่าใหม่อย่างอย่างไร หรือบ่งบอกประสิทธิภาพในการทำงานได้ไม่ยากแต่โดยทั่วไป ผู้ใช้ก็ต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดข้อจำกัดและไม่ทำให้ผู้ใช้สับสน Wi-Fi Alliance จึงได้นำชื่อใหม่มาใช้อ้างอิงมาตรฐาน 802.11 ac และ 802.11n จะเรียกว่า Wi-Fi 5 และ Wi-Fi 4 ตามลำดับ

     Internet of Things (IoT) คือ การนำอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาทำให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ แล้วเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงทำได้ง่ายและสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ จนเกิดเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการสั่งควบคุม รถยนต์  เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร  เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

     หลังจากเตรียมออกมาตรฐาน Secure Digital 7.0 ในที่สุดที่งาน Mobile world Congress ที่ประเทศจีน Secure Digital Association หรืแ SDA ซึ่งเป็นผู้ดูแลและกำหนดมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ์ด SD ก็ได้ประกาศใช้ SD Express ที่เป็นการส่งผ่านข้อมูลด้วยบัส PCI Express 3.0 และรองรับ NVMe 1.3 เป็นมาตรฐานในการส่งผ่านข้อมูลของการ์ด SD รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าการเชื่อมต่อด้วยมาตรฐานใหม่นี้สามาถโอนถ่ายข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงถึง 985 MB/s หรือเร็วกว่าการเชื่อมต่อด้วยบัส UHS-II ถึงกว่าสองเท่า หรือหากเทียบกับการเชื่อมต่อด้วยบัส UHS-III ก็เร็วกว่ากันประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์

หน้าที่ 1 จาก 3
defined ('_JEXEC') or die ('resticted aceess');